Interneta veikala JANEIREDALE.LV (turpmāk tekstā Interneta veikals) īpašnieks ir GLOW OÜ; reg. nr. 11399092; Pärnu mnt. 28-15, Tallinn 10141, Estonia

pirkuma līguma noteikumi

Pārdošanas nosacījumi attiecas uz preču iegādi Interneta veikalā.

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas ir norādītas blakus precēm. Cenai tiek pievienota preču piegādes maksa.

Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa tiek norādīta pie pasūtījuma noformēšanas. Informācija par preci Interneta veikalā tiek atspoguļota tieši pie produkta.

Pasūtījuma noformēšana

Lai pasūtītu preci, nepieciešams pievienot izēlētos produktus grozā.

Lai noformētu pasūtījumu, nepieciešams ievadīt pieprasīto informāciju un izvēlēties vēlamo preču piegādes veidu. Pēc tam ekrānā tiek parādīta maksājuma summa, ko var veikt, noklikšķinot uz saites un pārejot uz bankas vietni vai citā veidā.

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad maksājamā summa tiek iemaksāta Interneta veikala kontā.

Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt sakarā ar produkta neesamību noliktavā vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs tiek par to informēts pēc iespējas ātrāk, savukārt, samaksātā nauda (ieskaitot preces piegādes izmaksas) tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.

Piegāde

Preču piegāde tiek veikta sekojošās valstīs: Latvija

Preču piegādes izmaksas sedz pircējs, attiecīgā informācija par cenu tiek parādīta blakus piegādes metodei.

Piegāde Latvijas robežās sasniedz pircēja norādīto galamērķi, parasti 3–7 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma stāšanās spēkā. Piegāde ārpus Latvijas robežām tiek nodrošināta 3-14 kalendāro darba dienu laikā.

Izņēmuma gadījumos Interneta veikalam ir tiesības piegādāt preci termiņā līdz 45 kalendārajām dienām.

Atgriešanas tiesības

Pēc preču saņemšanas, pircējam ir tiesības lauzt interneta veikalā noslēgto līgumu 14 dienu laikā.

Atgriešanas tiesības netiek piemērotas, ja, kā pircējs, ir norādīta juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atgriešanas tiesības, pasūtītās preces nedrīkst būt izmantotas nekā citādi, kā tikai, lai pārliecinātos par preces pilnīgumu, īpašībām un izmantojamību, tāpat kā tas ir atļauts preču testēšanai parastā veikalā.

Ja prece ir izmantota citam mērķim, nekā tas nepieciešams, lai pārbaudītu tā konfigurāciju, īpašības un izmantojamību, vai ja uz tā ir redzamas izmantošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preču izmaksu samazinājumam.

Lai atgrieztu preci, ir jāiesniedz paziņojums par iegādātās preces atteikumu, kura formu var atrast šeit: iesniegums par atteikumu, un jānosūta to uz elektroniskā pasta adresi: info.latvia@glowmakeup.com ne vēlāk kā 14 dienas no preces piegādes dienas.

Preces atgriešanas izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumus, kad preču atgriešanas iemesls ir saistīts ar to, ka saņemtā prece neatbilst pasūtītajai (piemēram, nepareiza prece vai bojāta prece).

Pircējam ir jāatgriež prece 14 dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas vai jāuzrāda apliecinājums par preču nodošanu piegādātājam iepriekš minētajā termiņā.

Saņemot atgriezto preci, Interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atlīdzina visas izmaksas, kas pircējam radušās saskaņā ar līgumu.

Interneta veikals ir tiesīgs atteikties no naudas atgriešanas kamēr prece, kas ir līguma priekšmets, nav saņemta atpakaļ, vai arī līdz pircējs iesniedz pierādījumus, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Ja pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā standarta piegādes veida, Interneta veikalam nav pienākums segt patērētājam izmaksas, kas pārsniedz standarta piegādes izmaksas.

Interneta veikalam ir tiesības atcelt pirkšanas un pārdošanas darījumu un pieprasīt pircējam atgriezt preces, ja Interneta veikals kļūdaini ir norādījis cenu, kas ir ievērojami zemāka par preču tirgus cenu.

Prece ar defektu

Saskaņā ar līguma noteikumiem, Interneta veikals ir atbidīgs par pārdoto preču neatbilstību vai defektiem, kas pastāvēja jau tā nodošanas brīdī. Pirmajos sešos mēnešos pēc preces nodošanas pircējam tiek pieņemts, ka defekts jau bija preces nodošanas brīdī.

Par attiecīgā pieņēmuma atspēkošanu ir atbildīgs Interneta veikals.

Konstatējot defektu, pircējs ir tiesīgs griezties pie Interneta veikala ne velāk, kā divu mēnešu laikā, sūtot elektronisku vēstuli uz adresi: info.latvia@glowmakeup.com vai zvanot uz tālruņa numuru: 25606561.

Interneta veikals nav adbildīgs par trūkumiem, kas radušies pēc preču nodošanas pircējam.

Ja Interneta veikalā iegādātajai prece ir konstatēts defekts, par kuru atbildīgs ir Interneta veikals, tas novērš šo defektu vai apmaina bojāto preci. Ja precei nav iespējams novērst defektu vai to apmainīt, Interneta veikals atgriež pircējam visus izdevus, kas saistīti ar Pirkuma līgumu. Interneta veikals uz patērētāja iesniegto sūdzību atbild rakstiski 15 dienu laikā.

Tiešais mārketings un personas datu apstrādāšana

Interneta veikals pircēja sniegtos personas datus (ieskaitot vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) izmanto tikai apstrādājot pasūtījumu un nosūtot preces pircējam.

Interneta veikals nodod personas datus uzņēmumam, kas veic transporta pakalpojumus, lai piegādātu pasūtījumu.

Interneta veikals sūta jaunumus vai piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izteicis tādu vēlmi, atzīmējot un vietnē ievadot savu e-pasta adresi.

Pircējs jebkurā laikā var atteikties no jaunumu un piedāvājumu saņemšanas, paziņojot par to Interneta veikalam rakstiski vai sekojot instrukcijām, kas norādītas elektroniskajā vēstulē.

Strīdu izšķiršana

Ja pircējam ir radušās pretenzijas pret Interneta veikalu, tad par tām var ziņot, rakstot uz e-pastu: info.latvia@glowmakeup.com vai zvanot pa tālruni: 25606561.

Ja pircējs un Interneta veikals nespēj vienoties par strīda izšķiršanu sarunu ceļā, tad pircējs var griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.