Ota paredzēta acu kontūrlīniju un uzacu veidošanai.